Асоба:

  • Персаналізм. Асоба – першасная творчая рэчаіснасць і вышэйшая духоўная каштоўнасць.
  • Годнасць. Фундаментальны пастулат грамадскіх адносінаў і развіцця цывілізацыі, што знайшло сваё адлюстраванне ва ўніверсальнай канцэпцыі правоў чалавека
Права на жыццё – асноватворная ўмова ўсіх астатніх правоў чалавека.

Вучэнне пра асобу